GDPR- Zpracování osobních údajů

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen "GDPR")

Správcem osobních údajů je společnost CUDO, s.r.o., IČO: 28277520, Sídlo: Lužná 335/32, 617 00 Brno, Komárov (dále jen "správce").

Právním základem zpracování osobních údajů je poskytnutí odpovědi na Vaši zprávu. Osobní údaje, které bude správce zpracovávat, jsou Vaše jméno a email. Po úspěšném odeslání formuláře dojde k doručení osobních údajů správci, který na základě oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) údaje zpracuje.

Osobní údaje budou u správce uloženy pouze po dobu poskytnutí odpovědi a 7 dnů poté, nejdéle však po dobu 14 dnů od data doručení osobních údajů správci.

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku nebo stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, Sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V případě využití Vašeho práva nebo Vaší žádosti či jakéhokoliv dotazu týkajícího se ochrany Vašich osobních údajů, můžete správce kontaktovat písemně na adrese sídla.