Zemní a výkopové práce bagrem

Společnost CUDO s.r.o. se zabývá rovněž zemními a výkopovými pracemi. Zemní a výkopové práce provádí bagrem s následným odvozem vykopané zeminy.

V rámci služby zemní a výkopové práce Vám společnost poskytuje

  • terénní úpravy rovinných a svažitých terénů
  • sejmutí ornice, rozprostření ornice
  • úpravy komunikací
  • výkopy základů
  • výkopy vodovodních a kanalizačních přípojek
  • výkopy bazénů
  • další požadované zemní práce

více najdete na webových stránkách www.vykopovepracebagrem.cz